Zespół Szkolno - Przedszkolny, Gminne Przedszkole w Lisewie

 

Nawigacja

Rok 2013/2014

Motylki

                                

 

Motylki to grupa dzieci 4-5 letnich. Nasza grupa liczy 25 dzieci

w tym 11 dziewczynek i 14 chłopców. Opiekę nad nami sprawuje

pani Anna Szymańska .

 

PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA DZIECKA

 

MARZEC

 

 

Tematyka kompleksowa:

 1. Bawię się w teatr
 2. W zdrowym ciele zdrowy duch
 3. A wiosna tuż, tuż
 4. Opowieści z książeczki

 

Dziecko:

 

 • zapoznaje się z procesem powstawania książki
 • uświadamia  sobie konieczność poszanowania cudzej własności
 • rozwija umiejętności odzwierciedlania w pracy plastycznej omawianych treści, słuchanych utworów literackich
 • poznaje pracę bibliotekarza i funkcji, jakie pełni biblioteka
 • zapoznaje  się z wnętrzem biblioteki i jej zbiorami
 • szanuje książki
 • doskonali umiejętności orientacji na kartce papieru
 • doskonali elementarne umiejętności matematyczne w zakresie orientacji przestrzennej i liczenia
 • wie, jak prawidłowo postępować w celu zachowania zdrowia
 • zapoznaje się  z trudną i odpowiedzialną pracą lekarza
 • zapoznaje się z przeznaczeniem przychodni i szpitala
 • porównuje tempo wykonywania czynności, stosuje określenia: szybko, wolno
 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i wiąże je z określoną porą roku
 • zwraca uwagę na nagłe zmiany pogody w okresie przedwiośnia
 • zdobywa i poszerza wiedzę na temat roli wody w życiu istot żywych
 • uczy się układu ruchowego do piosenki „Baw się z nami”.
 • utrwala zasady kulturalnego zachowania w miejscach publicznych
 • poznaje  funkcję i działalność teatru
 • wzbogaca słownictwo o pojęcia: scena, widownia, kurtyna, widz, aktor, przedstawienie.
 • ogląda spektakl w teatrze

 

 

MARZEC CZARODZIEJ

 

Chodzi marzec - czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus:
i już pączki na patyku
i już trawka na śnieżniku.
Och , ten marzec - czarodziej!

 

Chodzi marzec - czarodziej,
Po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus:
słońce rzuca swe błyskotki,
że aż mruczą bazie -kotki
Och, ten marzec -czarodziej!

 

Chodzi marzec - czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus :
przez kałuże skaczą kaczki,
żółte kaczki - przedszkolaczki .
Och, ten marzec - czarodziej !